top of page

ניתוחי עמוד שדרה מנווטים עם מערכת דימות תוך ניתוחית

ניתוחי עמוד שדרה רבים מתבצעים כאשר החשיפה של המבנים האנטומיים היא קטנה או מינימלית. באופן מסורתי בניתוחים כאלה ההתמצאות מסתמכת על שיקוף עם מכשירי רנטגן ניידים. בשנים האחרונות טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות שימוש במכשיר המבצע סריקה תלת ממדית של גוף החולה ומעביר את הנתונים למכשיר ניווט המאפשר למנתח להתמצא בגוף המנותח כאילו ניווט עם מכשיר GPS.

מזה מספר שנים, ד"ר הראל מוביל את השימוש במכשיר הדימות O-arm בשילוב עם מערכת ניווט S-7. השילוב של שתי המערכות מאפשר ביצוע סריקה דמוית CT בעמדה בה החולה שוכב מניתוח, ולאחר מכן כול הפעולות המבוצעות ניתנות לעקיבה בעזרת מערכת ניווט, כלומר שחרור הלחץ מהעצבים, קידוח החוליות, החדרת הברגים והמשתלים נראים בצורה ברורה ומיידית.

שימוש במערכת זו מוריד את הסיכוי לטעויות בהחדרת המשתלים, ומאפשר בדיקה בסוף הניתוח שהמשתלים אכן במקומם הנכון.
שימוש במערכות ניווט נמצא בעלייה מתמדת והנו פני המחר ברפואת עמוד השדרה.

קישור לכתבה בנושא ניווט בחדר ניתוח

bottom of page