top of page

ניתוחים לגידולי עמוד שדרה

Spine Tumor Surgery

גידולי עמוד שדרה מטופלים תוך שקילת מצבו של החולה ורצונו, סוג הגידול, גודלו והנזק שהינו גורם. 
אנו מחלקים את הגידולים לפי מיקומם האנטומי:
אלו הנמצאים בתוך חוט השדרה והטיפול הניתוח בהם יכול לכלול ביופסיה או כריתה של הגידול.
גידולים הנמצאים בין מעטפות חוט השדרה לחוט עצמו במרבית המקרים ינותחו להסרתם כאשר הם גדלים או לוחצים על החוט.
גידולים הנמצאים בעצמות עמוד השדרה יכולים להיות גידולים ראשוניים של העצם (נדיר) או גרורות מגידול באיבר אחר. ניתוחים מבוצעים למצבים הללו כאשר יש צורך להגיע לאבחנה לגבי מקור הגידול, כדי לשחרר לחץ מחוט השדרה או העצבים, להפחית כאבים הנגרמים מגידול או כאשר הגידול הרס את מבנה התמיכה של עמוד השדרה והתפתחה חוסר יציבות.

ניתוחים אלו יכולים להתבצע בצורה פתוחה תוך ביצוע חתך רחב והסטת השרירים לצד כדי להגיע לעמוד השדרה או בגישה הנקראת זעיר פולשנית. 

ניתוחי גידולי עמוד שדרה זעיר פולשניים:
התקדמות הטכנולוגיה והמכשור העומדים לרשות המנתח אפשרו בשנים האחרונות ביצוע ניתוחים זעיר-פולשניים כדי להרחיק גידולים מעמוד השדרה. דרך חתכים קטנים יותר ניתן היום לבצע ניתוח הכולל הסרה חלקית או שלמה של הגידול ובמידת הצורך קיבוע של החוליות באמצעות ברגים ומוטות.
ניתוחים אלו מבוצעים תחת הנחייה של שיקוף או מערכת ניווט, והרחקת הגידול נעשית בעזרת מיקרוסקופ ניתוחי. הציוד המשמש לקיבוע של החוליות הינו ייחודי בכך שניתן להחדירו ללא חשיפה רחבה של מבנה החוליה. 
הגישה הזעיר פולשנית מאפשרת פעמים רבות להמנע מחתך ניתוחי באזור שכבר הוקרן בעבר, ובכך להמנע מסיבוכים בפצע הניתוח.
יתרונות השיטה הזעיר-פולשנית כוללים חתכים קטנים יותר, דימום בכמות מועטה, ירידה ניכרת בסיכון לזיהום, הפחתה בכאבים באופן מהיר, ניוד מהיר יותר ושחרור מהיר לבית המנותח. 

ד:ר הראל מבצע באופן רוטיני ניתוחים זעיר פולשניים לכריתת גידולים וקיבוע והיה הראשון בעולם לפרסם סדרה של ניתוחים זעיר פולשניים לגידולים של עמוד השדרה.

לקריאת המאמר המקורי לחץ כאן

bottom of page